WINNER โต๊ะกลาง FAVOUR-B

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FD-001443

สี BKBN (2กล่อง/ตัว)

  • Made of tempered glass for users safety.
  • ขนาดสินค้า :W90 x D55 x H41.5 cm.

วิธีการดูแลรักษา

  • หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม
  • ไม่วางสินค้าในสภาวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันการแตกตัวของเนื้อกระจก
  • ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดหรือน้ำยาเช็ดกระจกทำความสะอาดเท่านั้น