WINNER โต๊ะกลางท็อปกระจก BENA

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FD-001464

60cm. สี BK/CG

 • โต๊ะกลางท็อปกระจก รุ่น บีน่า 60 ซม. 
 • เฟรมเหล็กพ่นสี แข็งแรงทนทาน ต่อการใช้งาน
 • ดีไซน์สวย ทันสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์
 • ท๊อปโต๊ะสามารถวางของได้
 • ด้านล่างมีชั้นสำหรับวางของ
 • สำหรับใช้วางของต่างๆ ตามต้องการ
 • กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
 • ขนาดสินค้า :60.0 x 60.0 x 48.5 cm.

วิธีการดูแลรักษา

 • หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม 
 • ไม่วางสินค้าในสภาวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันการแตกตัวของเนื้อกระจก 
 • ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดหรือน้ำยาเช็ดกระจกทำความสะอาดเท่านั้น