SEALEX ซิลิโคน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

Sx-4000

ปริมาณลิตร

Share

Share

ซิลิโคน ยาแนว Sx-4000 ของ ซีลเล็กซ์ เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป เช่น งานยาแนว วงกบหน้าต่าง ประตู ใช้กับงานยานยนต์ ซ่อมแซมอาคารเก็บงานภายนอกอาคาร ซิลิโคนของซีลเล็กซ์ ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก ASTM C-920