คลิปก้ามปู-ร้อยสาย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

สีเหลือง

ช้าง SCG คลิปก้ามปู-ร้อยสาย สีเหลือง ขนาด

Share

Share

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้การก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก


สินค้าเกี่ยวข้อง