บ่อพักคอนกรีต พร้อมฝา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

กว้าง 40 cm. x ลึก 60 cm. (กลาง)

Share

Share

บ่อพักคอนกรีต พร้อมฝา กว้าง 40 cm. x ลึก 60 cm. (กลาง)

การวางท่อสำหรับการระบายน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี บ่อพักคอนกรีตเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปยังท่อที่วางไว้ได้ อีกทั้งบ่อพักยังเป็นที่เก็บรวบรวมตะกอน ของเสีย เมื่อผู้ใช้ต้องการทำความสะอาด ก็สามารถเปิดฝาบ่อพักและทำความสะอาดได้โดยง่าย ส่วนจำนวนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต่อการวางท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น โดยทั่วไปควรมีระยะห่าง 8 – 10 เมตรต่อบ่อพัก 1 ใบ ซึ่งถ้าวางบ่อพักมีระยะห่างเกินไป เมื่อมีปริมาณน้ำมาก น้ำจะไม่สามารถไหลได้ทัน อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ในปัจจุบัน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มี 2 ชนิด คือ ชนิดอัดแรง และชนิดไม่อัดแรง ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีแตกต่างกันออกไป เช่น บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง จะมีความทนทาน แข็งแรง เพราะใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมของน้ำน้อย แต่ข้อด้อยคือผิวจะค่อนข้างขรุขระ ส่วนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดไม่อัดแรง จะมีผิวที่เรียบสวย แต่ข้อด้อยคือ ความแข็งแกร่ง และความทนทาน จะน้อยกว่าชนิดอัดแรง ซึ่งโดยปกติบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดไม่อัดแรงจะมีราคาถูกกว่าบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง ดังนั้นผู้ใช้ควรกำหนดจำนวนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ให้เหมาะสมกับปริมาณท่อระบายน้ำ อีกทั้งผู้ใช้สามารถเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปได้ตามชนิดดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้น