CAM กระเบื้องซีบรา A

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BK-005502

ขนาด16x16 (6แผ่น/กล่อง/1ตรม.)

Share

Share

  • ขนาด 40x40cm (16"x16")
  • จํานวนต่อกล่อง (ประมาณ) 6 แผ่น
  • จํานวนต่อตารางเมตร (ประมาณ) 1 กล่อง(6แผ่น) ปูได้ประมาณ 1 ตรม