JAGUAR กระเบื้อง จิตรกร Aสีชมพู

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BK-002383

ขนาด 12x12 (11แผ่น/กล่อง/1 ตรม.)

Share

Share

  • ขนาด 30x30cm (12"x12")
  • จํานวนต่อกล่อง (ประมาณ) 11 แผ่น
  • จํานวนต่อตารางเมตร (ประมาณ) 1 กล่อง(11แผ่น) ปูได้ประมาณ 1 ตรม.