เอ็นทับหลัง 4 mm.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ST-000410

ยาว 30 m.

Share

Share

คานเอ็น หรือ คานทับหลัง คือ ส่วนของโครงสร้างผนังแนวนอนสำหรับงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา  มักถูกใช้งานร่วมกับเสาเอ็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังที่มีลักษณะพิเศษหรือต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป  โดยตำแหน่งที่จะต้องมีคานเอ็น มีดังนี้

  • ขอบของช่องเปิดอาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ  ใช้สำหรับติดตั้งวงกบ  รองรับแรงกระแทกจากการเปิดปิด รวมถึงรองรับน้ำหนักผนังที่อยู่ด้านบนของวงกบด้วย
  • ผนังที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคานพื้นชั้นบน เช่น ผนังที่ก่อเพื่อใช้เป็นเคาน์เตอร์ครัว
  • ผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานเอ็นอยู่ในแนวกึ่งกลางระยะความสูงของผนัง  โดยที่ระยะห่างระหว่างคานเอ็นไม่ควรมากกว่า 3 เมตร

คานเอ็นทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วิธีการผูกเหล็กและหล่อคอนกรีตแบบเดียวกับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  กล่าวคือ ใช้เหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะห่าง 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่ระหว่างช่วงเสา  หรือล้วงเหล็กไปฝากไว้กับเสาเอ็น  เพื่อถ่ายน้ำหนักร่วมกันลงไปยังโครงสร้างของอาคาร  คานเอ็นจะมีขนาดเท่ากับเสาเอ็น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง  ซึ่งให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนัง เสาเอ็น และคานเอ็นจะได้ดูเรียบเสมอกัน