เหล็กเส้นข้ออ้อยเต็ม บกส.SD40

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ST-000777

20mm. 24.66Kg. ยาว 10m.

Share

Share

“เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย หรือ Deformed Bar โดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกว่า DB เป็นเหล็กประเภทของเหล็กเส้น” การใช้งานนั้นจะเน้นไปส่วนของงานคอนกรีตมากกว่างานเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวเสาหรือตัวคานเพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานดี  เกรดของเหล็กเส้นกลมข้ออ้อยนั้นจะใช้ SD 30, SD40,และ SD 50 กันซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยและแทบอุตสาหกรรมตะวันออก โดยทั้งสามเกรดนี้ แตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพ strength ความยืดหยุ่นและคงทนทางเคมี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้หลายๆโรงงานได้ยกเลิกการผลิต SD30 ออกเหลือเพียง SD40 เท่านั้นมาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อยผ่าน มอก.หรือ TIS 24-2548 ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 10มม. – 32 มม. และมีความยาว 10 เมตรและ 12 เมตร