เหล็กเส้นเต็ม บกส.SR24

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ST-000397

3หุน 9mm. 4.9-5Kg.ยาว 10m.

Share

Share

"เหล็กเส้นกลม หรือ Round Bar เป็นเหล็กที่อยู่ในประเภทของเหล็กเส้น” ลักษณะการใช้งานนั้นจะเน้นไปส่วนของงานคอนกรีตมากกว่างานเหล็ก ส่วนใหญ่มักใช้เป็น ปลอกเหล็กสำหรับงานเสาและงานคาน เรียกเป็นตัวย่อ RB ในการใช้งาน เกรดของเหล็กเส้นกลมนั้นจะใช้ SR24 กันซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยและแทบอุตสาหกรรมตะวันออก