MITSUBISHI ตู้เย็น 2ประตู สีเขียวมรกต

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EL-003025

รุ่น MR-F21H-GR 6.4Q

Share

Share

MITSUBISHI ตู้เย็น 2ประตู รุ่น MR-F21H-GR 6.4Q 

  • ไฟLED LIGHT ไฟส่องสว่างแบบ LED
  • ชั้นวางกระจกนิรภัย
  • ช่องทำน้ำแข็งแบบบิด
  • ช่องแช่ผัก อานุภาพแสงสีส้ม รักษาคุณค่าวิตามินในผักใบสีเขียว
  • mimus ion แผ่นแร่ธรรมชาติ กระจายอานุภาคประจุลบ ทั่วช่องแช่เย็น เพิ่มความชุ่มชื้น
  • Neuro Fuzzy System ระบบการทำงาน เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ร่วมกับการของระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับ
  • อุณหภูมิภายในและภายนอกตู้เย็น