เรื่องน่ารู้ สายไฟ ปลอดภัยเซฟชีวิต

Last updated: 2019-03-20  |  612 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่องน่ารู้ สายไฟ ปลอดภัยเซฟชีวิต

กระแสไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้านนั้น เป็นกระแสไฟที่ถูกส่งมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านสายส่ง สายไฟ มิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เข้าสู่ตู้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วส่งต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งการติดตั้งหรือเดินสายไฟภายในบ้านก็จะประกอบด้วย ตู้เมน สายส่งไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายดิน และมิเตอร์ไฟฟ้า

ทำความรู้จักอุปกรณ์สำคัญเกี่ยวกับไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า หรือเซอร์กิต คือ ชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าธรรมดาเส้นหนึ่ง ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟไปยังตัวรับกระแสเทคนิคการติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้า

  1. กำหนดจำนวนปลั๊กกระแสไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ทั้งห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ฯ ว่าแต่ละห้องต้องมีปลั๊กกี่จุด ติดตั้งตัวตัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์และตัวตัดไฟฟ้าดูด เบรกเกอร์ในแต่ละปลั๊ก
  2. กำหนดจำนวนของสวิตซ์ (อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด) ว่ามีกี่จุด จากนั้นติดตั้งตัวเบรกเกอร์ไว้ในแต่ละปลั๊ก
  3. กำหนดขนาดของแผงวงจรให้เผื่อการเพิ่มขยายในอนาคตอย่างน้อย 25%

แผงควบคุมหลัก (ตู้ไฟฟ้า) คือ ตู้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น เบรคเกอร์ ช่วยตัดไฟเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ตัวนำไฟฟ้า คือ สายไฟ หรือสิ่งที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า
กล่องสวิตซ์ ใช้เพื่อกำหนดจัดวางต้นกำเนิดกระแสไฟฟ้าจากสายหลักและเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก สวิตซ์
ปลั๊ก คือ อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยการเสียบเข้ากับเต้ารับที่กล่องสวิตซ์
สวิตซ์ คือ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดของแหล่งกำเนิดแสง หรือควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ที่ต้องเปิดกระแสไฟฟ้า เช่น ปั๊มน้ำ
หลอดไฟและดวงโคมต่างๆ คือ แหล่งกำเนิดแสงสว่างโดยรับพลังงานกระแสไฟฟ้ามาจากจุดปล่อยกระแสไฟภายในบ้าน
สายดิน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการเดินสายไฟฟ้า เพราะสายดินจะปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน เมื่อเกิดไฟรั่ว ไฟช็อต โดยไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ฉะนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องไม่ลืมติดตั้งสายดินด้วย

เทคนิคการติดตั้งสายดิน

  1. ปลั๊กแบบสามขา ห้ามหักหรือเอาขาที่สามของปลั๊กออก เพราะนั้นคือสายดิน ซึ่งเต้ารับก็ต้องเป็นเต้ารับที่มีสามช่องด้วย
  2. เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดกับโครงสร้างโลหะแล้วทิ่มลงในดินในปริมาณความลึก กว่า 10 ฟุต (ต้องไม่มีอะไรกีดขวางแท่งโลหะที่ใต้ดิน เพื่อให้กระแสไฟ ไหลลงสู่พื้นดินได้สะดวก)
  3. มีสวิตซ์หรือเบรคเกอร์ ที่ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่มีกระแสไฟรั่วหรือลัดวงจร
  4. ในพื้นที่ปิดและเปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ระบบท่อทั้งหมดควรเชื่อมต่อกับหลักดินหรือสายดินเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำร้อน น้ำเย็น ท่อระบายน้ำ ท่อส่งความร้อน ท่อส่งแก๊ส